Maloe » Specials » Huwelijksvermogensrecht

Van de algehele naar de beperkte gemeenschap van goederen

Van de algehele naar de beperkte gemeenschap van goederen Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht drastisch gewijzigd. Dit betekent echter niet dat op alle huwelijken en geregistreerd partnerschappen die voor die tijd zijn gesloten, ineens andere regels van toepassing zijn. Het recht dat geldt vanaf begin 2018 is alleen van toepassing op de huwelijken en geregistreerd partnerschappen, of nog specifieker op de gemeenschappen van goederen, die na die tijd zijn ontstaan.

De wetswijziging in het kort

Bij huwelijken gesloten voor 1 januari 2018 ontstond standaard een algehele gemeenschap van goederen. Dit kon alleen gewijzigd worden door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Bij huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018 ontstaat er een beperkte gemeenschap van goederen. Niet al het vermogen en alle schulden van voor het huwelijk vallen automatisch in de gemeenschap. Ook vallen schenkingen en erfenissen die iemand ontvangt gedurende het huwelijk niet automatisch meer in de gemeenschap. Nog steeds is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dit is niet meer alleen mogelijk om de gemeenschap nog verder te beperken, maar nu ook om toch nog een algehele gemeenschap van goederen te laten ontstaan.

De betekenis van de wetswijziging in de praktijk

Welke goederen en schulden binnen de gemeenschap van goederen in een huwelijk vallen, wordt over het algemeen pas echt belangrijk wanneer er sprake is van een echtscheiding. Een echtscheiding betekent namelijk dat de boedel gescheiden moet worden en dat er daarbij goed gekeken moet worden wat er in de gemeenschap van goederen valt, om dit te kunnen verdelen. Laat dat nu juist het punt zijn waarop de meeste problemen en onzekerheden met betrekking tot de inhoud van de gemeenschap van goederen ontstaan.

Omdat de meeste echtscheidingen in de eerste jaren na 2018 nog huwelijken zullen betreffen die voor 2018 zijn gesloten, is hierbij de nieuwe wet nog niet van toepassing. De problemen en onzekerheden met betrekking tot de inhoud van de beperkte gemeenschap van goederen zullen dus in de eerste jaren na de wetswijziging van 2018 nog niet zichtbaar worden. Pas wanneer jaren later de eerste huwelijken zullen sneuvelen die gesloten zijn na 1 januari 2018, zal duidelijk worden wat daadwerkelijk de impact is van de wetswijziging.

Geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap verschillen op bepaalde punten van elkaar. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen bij het aangaan en het verbreken van het huwelijk dan wel het geregistreerd partnerschap. Met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht gelden echter wel dezelfde bepalingen voor zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap. Er wordt in de artikelen steeds enkel gesproken over het huwelijk om de leesbaarheid te vergroten, maar al deze informatie is ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap.
Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Gemeenschap van goederen: huwelijken van vóór 1 januari 2018

Bij alle huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten en waarbij geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is automatisch een gemeenschappelijk vermogen ontstaan, waarin het gehele vermogen en a…
Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Voors en tegens van de wetswijziging huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is er een grote verandering opgetreden in het huwelijksvermogensrecht. De wetswijziging heeft betrekking op de omvang van het gemeenschappelijk vermogen binnen het huweli…
De beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd die het huwelijksvermogensrecht regelt. Bij huwelijken gesloten vóór deze datum ontstond automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Sinds de w…
Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Schulden en het huwelijk: wie is verantwoordelijk?

Bij het aangaan van een schuld zijn drie zaken van belang, te weten wie er aansprakelijk is voor de schuld, bij wie er verhaal kan worden gehaald door de schuldeiser en wie de draagplicht heeft voor d…
Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Voor personen die gaan trouwen en die bepaalde vermogensbestanddelen en/of schulden buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen willen laten, biedt de wet de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden o…
Gepubliceerd door Maloe op 22-02-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/het-nieuwe-huwelijksvermogensrecht-i-wat-verandert-er/
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-huwelijk-geregistreerd-partnerschap-en-samenlevingscontract